Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

GOODBYE_TO_ROMANCE.mp3 Ong_Cuong_trong_cay.jpg R4.jpg Khai_giang_CL.jpg 2579766.jpg 07032011075953.bmp 23022011075104.bmp 28012011083351.bmp Ikz1259476299.jpg Ng_V_Trinh7.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi11.mp3 Vangnhe12b4.flv Ap_20101116094326329.jpg Hotbmp.jpg Thiep_mung_2011jpg.jpg 1287587484386709791_574_574.jpg 1287587442374072852_574_574.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  10 Chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

  949683 1- Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa và phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại 2- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, giải phóng con người: "Chỉ có giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc, cả hai cuộc giải phóng...

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền ở Việt Nam

  939680 Thấy rõ sức mạnh của cách mạng là ở nhân dân, Hồ Chí Minh đồng thời khẳng định nguồn tập trung sức mạnh của nhân dân phải có đảng lãnh đạo. Đó là hai mặt gắn bó hữu cơ với nhau, thiếu một mặt không thể tạo nên sức mạnh và cách mạng không thể thành công. Đó cũng là chân lý đã được cụ thể hoá và được Hồ Chí Minh vận dụng rất sáng tạo và thành công trong hoàn cảnh cách mạng nước ta. Vận dụng sáng...

  Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (Khóa X)-Trang 2

  927881 Bản trình bày của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội X của Đảng (Do đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 24 tháng 4 năm 2006) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh Báo cáo của Ban chấp hành...

  Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (Khóa X)-Trang 1

  927824 Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Ngày 6-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ký ban hành Nghị quyết số 27 - NQ/T.Ư "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Từ ngày 09 đến ngày 17-7-2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng...

  Công tác phát triển Đảng ở Trường THPT Cam Lộ

  800691 Thực trạng công tác Đảng viên và phát triển đảng của chi bộ đồng chí ? Cần có những giải pháp gì để công tác phát triển đảng có kết quả cao? những kiến nghị đề xuất ? I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỦA CHI BỘTrong quá trình xây dựng, phát triển, chi bộ luôn nhận thức sâu sắc và nhất quán quan điểm: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm...