Tài nguyên trang

LIÊN KẾT


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usWHAT TIME IS IT?

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy THÁI ĐỨC)
 • (Thầy Đình Chiến)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Tuyệt vời
Bổ ích
Đẹp
Bình thường

Ảnh ngẫu nhiên

GOODBYE_TO_ROMANCE.mp3 Ong_Cuong_trong_cay.jpg R4.jpg Khai_giang_CL.jpg 2579766.jpg 07032011075953.bmp 23022011075104.bmp 28012011083351.bmp Ikz1259476299.jpg Ng_V_Trinh7.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi11.mp3 Vangnhe12b4.flv Ap_20101116094326329.jpg Hotbmp.jpg Thiep_mung_2011jpg.jpg 1287587484386709791_574_574.jpg 1287587442374072852_574_574.jpg

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÔNG CỤ TÌM KIẾM

  XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

  Chọn trường
  Họ tên hoặc SBD
  Tra điểm

  WELCOME CAM LO HIGHT SCHOOL

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Cam Lộ.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Một số bài tập Excel p1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thái Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:57' 20-03-2010
  Dung lượng: 150.7 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  §Ò 23
  Hä vµ tªn :
  Líp :

  Dïng c«ng thøc ®iÒn gi¸ trÞ vµo c¸c « cã dÊu ? trong c¸c b¶ng sau (chó ý tr×nh bµy ®Ñp):
  TT Tªn Nh©n viªn Sè NC M· KT Th­ëng
  1 NguyÔn L©n 9 A ?
  ? TrÇn Minh 25 B ? M· khen Sè ng­êi TiÒn th­ëng
  ? NguyÔn Lan Anh 24 C ? A ? ?
  ? Ph¹m V¨n S¬n 15 C ? B ? ?
  ? TrÇn Thuý HiÒn 23 B ? C ? ?
  ? Lª Anh §øc 26 A ?
  ? Ph¹m Chuyªn 25 B ?
  ? NguyÔn N¨m 24 C ?
  ? Vò Ngäc Quúnh 15 C ?
  ? Lª §øc ViÖt 23 B ?
  ? §inh TuÊn Anh 26 B ?
  ? Hoµng V¨n Quý 25 B ?
  ? NguyÔn V¨n Toµn 24 B ?
  ? Vò Thu Hµ 26 A ?
  ? TrÞnh Ngäc Lan 20 B ?

  Sè Ngµy C«ng (NC) A B C
  D­íi 10 100000 80000 50000
  Tõ 10 ®Õn 19 200000 100000 70000
  Tõ 20 trë lªn 300000 150000 100000


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓